Prøveforelesning: Karl Øyri

Cand.san. Karl Øyri ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Organisatoriske aspekter ved telemedisin for pasienters selvmonitorering av kronisk sykdom.

Disputas

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen
 

Publisert 2. sep. 2015 09:33 - Sist endret 2. sep. 2015 09:38