Disputas: Anna Randby - Kardiologi

Cand.med. Anna Randby ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Markers of Cardiovascular Risk in Subjects with Obstructive Sleep Apnea Recruited from the General Population.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Susan Redline, Harvard Medical School, Boston, USA
  2. opponent: Førsteamanuensis Kristina Haugaa, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Knut Gjesdal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Vegard Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ubehandlet søvnlidelse med pustestopp om natten skader hjerte og blodårer

Lege og forsker Anna Randby har funnet tegn til begynnende skade på hjerte og blodårer hos personer som har søvnlidelsen søvnapne (gjentatte korte pustestopp om natten).

Fra 2005 til 2008 ble 535 tilfeldig inviterte personer undersøkt med søvntest, legeundersøkelse, blodprøve, test av blodårefunksjon og hjerterytme-registrering. Det er kjent fra tidligere at de som har pustestopp om natten har økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk, for å få hjerneslag og for tidlig død, men det er fremdeles mye usikkerhet rundt hvordan dette skjer. I tillegg var de fleste tidligere undersøkelsene av disse sammenhengene gjort på menn, personer med overvekt, eldre, og på personer rekruttert fra søvnklinikker. Hovedtyngden av studiene var fra USA.

I sin avhandling Markers of Cardiovascular Risk in Subjects with Obstructive Sleep Apnea Recruited from the General Population har Anna Randby og hennes medarbeidere vist at man kan finne tegn til skade på hjerte og blodårer også i et kjønnsbalansert skandinavisk utvalg med relativt unge, slanke og friske personer med udiagnostisert søvnlidelse med pustestopp. Tegn til begynnende hjerteskade ble funnet både ved å måle små mengder av troponin i blod, et stoff som slippes ut i blodbanen når hjertemuskelceller dør, og ved å måle hjerterytmeforstyrrelser som kan oppstå i et skadet eller belastet hjerte. Tegn til begynnende skade på blodårene ble målt med en helt ny metode som kan fange opp når blodåreveggene begynner å bli stivere og dårligere.

Det har blitt anslått at rundt 8 % av den voksne befolkningen i Norge lider av pustestopp om natten av moderat eller alvorlig grad. Det at skader på hjerte og blodårer kan måles allerede tidlig i forløpet og også hos de som ikke merker at de har sykdommen, viser at dette er alvorlig både for den enkelte og for samfunnet.    

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 2. mars 2015 13:53 - Sist endret 3. mars 2015 14:57