Prøveforelesning: Anna Randby

Cand.med. Anna Randby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Strategies to detect obstructive sleep apnoea and cardiovascular effects of treatment.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 2. mars 2015 13:53 - Sist endret 13. mars 2019 12:15