Disputas: Johan Sternemalm - Molekylær medisin

M.sc. Johan Sternemalm ved Institutt for klinisk medisn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Functional characterization of CSPP1 proteins and their evaluation as biomarkers in breast cancer

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Tim Stearns, Department of Biology and Department of Genetics, Stanford University Medical School, California, USA
  • 2. opponent: Associate Professor Rachel Giles, Department of Nephrology and Hypertension, University Medical Center Utrecht, Nederland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Karl-Johan Malmberg, Institutt for kreftforskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Vessela N. Kristensen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr. Sebastian Patzke, Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus HF,
 

Sammendrag

Centrosomforandringer i kreft og utviklingssykdom

M.Sc. Johan Sternemalm har funnet nye mekanismer som underligger en arvelig utviklingssykdom og beskrevet nye undergrupper av en aggressiv brystkreftform.

Utvikling og vedlikehold av kroppen krever spesialisering og fornyelse av celler som former organer og vev under kontroll av ytre signaler. Cellens indre skjellet, mikrotubuli skjelettet, gir cellene form og stabilitet, fordeler arvematerialet under deling, og bygger cellens antenne: ciliumet. Mikrotubuli organiseres av centrosomet i de fleste celletypene og dets feilfunksjon kan føre til tap av signalmottak og/eller ubalansert fordeling av arvematerialet. Centrosomforandringer er et kjennetegn av kreft og arvelige forandringer i centrosomale proteiner en årsak for alvorlige utviklingssykdomer.

I sin avhandling Functional characterization of CSPP1 proteins and their evaluation as biomarkers in breast cancer har Johan AW Sternemalm og hans medarbeidere undersøkt uttrykk og funksjon av et gen for centrosomale/mikrotubuli assosierte proteiner, som er nødvendige for oppbygging av ciliumet og korrekt celledeling. CSPP1 genet er over-uttrykt i b.a. brystkreft og forandret i en utviklingssykdom knyttet til tap av cilium funksjon: Joubert syndrom. Sternemalm har vist at CSPP1 proteiner støtter ciliumdannelse ved rekruttering av andre proteiner til centrosomet og har beskrevet mekanismene involvert. Han har videre funnet en uventet funksjon av CSPP1-proteiner i celle-celle organisering som kan knyttes til vevsforandringer man finner i nyrene hos noen Joubert pasienter. I sitt siste arbeid har Sternemalm undersøkt CSPP1 uttrykk i brystkreft og normalt vev. Han har vist at en hittil ukjent CSPP1 form kan brukes til å differensiere brystkreftpasienter med dårlig prognose og funnet biologiske karakteristika ved disse som kan utnyttes til målrettet terapi.

Arbeidet er relvant for centrosom og cilium biologi, og for vår forståelse av sykdommer hvor CSPP1 genet er forandret.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 16. mars 2015 13:56 - Sist endret 17. mars 2015 11:13