Prøveforelesning: Johan Sternemalm

M.sc. Johan Sternemalm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hedgehog signalling in vertebrate development

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 16. mars 2015 13:55 - Sist endret 8. feb. 2022 13:18