Disputas: Anette Winger- Sykepleie

M.Sc. Anette Winger ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ”Pain and health related quality of life in adolescents with chronic fatigue syndrome. A mixed method study”

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Inger Hallström, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  • 2. opponent: førsteamanuensis Trude Reinfjell, Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor emeritus Harald Breivik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Erik Thaulow, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Sølvi Helseth, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Oslo.
 

Sammendrag

Anette Winger har funnet at ungdom med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encephalomyopati (CFS/ME) er sterkt plaget av smerter og at de har lavere smerteterskel enn friske ungdommer. Det å leve med sykdommen, den eksistensielle lidelsen, er vel så smertefullt som de smertene som kan kjennes i lokaliserbare områder på kroppen. Deres livskvalitet er svært lav sammenliknet både med friske ungdommer og ungdommer med andre langvarige sykdommer. Likevel har de en stor styrke ved at de klarer å se for seg en fremtid uten sykdommen eller at sykdommen ikke kommer til å ta så stor plass i livene deres. Om lag 600 barn og ungdommer i Norge har CFS/ME og gir symptomer som ekstrem utmattelse med smerter som et betydelig tilleggssymptom. I sin avhandling «Pain and health related quality of life in adolescents with Chronic fatigue syndrome: A mixed method study» fant Anette Winger at ungdommene opplever at de lever på siden av livet. Sykdommen gjør at de blir hindret i å delta på skole og i fritidsaktiviteter samtidig som de lett blir glemt eller ikke regnet med blant venner og jevnaldrende fordi de ikke er deltakende på daglig basis. I en periode av livet der det i utgangspunktet skjer mange endringer; hormonelle, overgang fra barn til voksen, løsrivelse og selvstendighet, utvikling av egen identitet, vil en langvarig og komplisert sykdom som CFS ha store konsekvenser for ungdommenes skolegang, sosiale ferdigheter og deres identitetsutvikling.

Det at sykdommen både er vanskelig å forstå og at den ikke synes eller ikke kan bekreftes ved såkalte objektive tester, medfører at de blir mistrodd av sine omgivelser. Medisinsk teknologisk utvikling og fokus på det synlige og målbare gir seg utslag i et sykdomshierarki som setter såkalt objektive sykdomsmarkører fremfor subjektivt opplevelse av sykdom og det synes som om vi har vanskelig for å tro på det vi ikke kan se eller bevise. Dette sykdomshierarkiet og synet på sykdom rammer ungdom med CFS og blir en tilleggsbelastning for dem.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 9. nov. 2015 12:07 - Sist endret 9. nov. 2015 12:09