Prøveforelesning: Anette Winger

M.Sc. Anette Winger ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av "kontekst-sensitiv terapeutisk effekt" ved randomiserte, kontrollerte og dobbel-blinde terapeutiske forsøk på pasienter med langvarige helseproblem - med fokus på ungdommer.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 9. nov. 2015 12:08 - Sist endret 10. nov. 2015 08:13