Disputas: Huda Omar Ali - Hematologi og Molekylærbiology

M.Sc. Huda Omar Ali ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Molecular mechanisms underlying the effects of oestrogens on tissue factor pathway inhibitor (TFPI) expression in breast cancer cells.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior scientist Lucy Norris, Departemt of Obstetrics and Gynaecology, Trinity Collage Dublin, The University of Dublin, Dublin, Ireland
  • 2. opponent: Professor Agneta Siegbahn, Department of Medical Sciences, Coagulation Science, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre Birkeland, Department of Endocrinology, Morbid Obesity and Preventive Medicine, Division of Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Anne Hansen Ree, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Grethe Skretting, Avdeling for blodsykdommer, Oslo Universitetssykehus HF

Sammendrag

MSc Huda Omar Ali har studert hvordan hormonet østrogen regulerer uttrykket av koagulasjonshemmeren Tissue Factor (vevsfaktor) Pathway Inhibitor (TFPI) i brystkreftceller og beskrevet noen molekylære mekanismer som kan være årsaken bak dette.

Østrogen er et kvinnelig hormon som kan påvirke utviklingen av hormonsensitive kreftformer, slik som brystkreft, eggstokkreft og livmorkreft. TFPI hemmer koagulasjon indusert av vevsfaktor og har vært forbundet med utviklingen av brystkreft. Tidligere studier har vist at friske kvinner i overgangsalderen som fikk hormonbehandling hadde nedsatte nivåer av TFPI i plasma sammenlignet med kvinner som ikke fikk hormonbehandling. Reduserte TFPI nivåer i blodet er forbundet med økt risiko for trombose, dermed er disse kvinnene i en høyere risikogruppe for trombose.

Hovedformålet med doktoravhandlingen "Molecular mechanisms underlying the effects of oestrogens on tissue factor pathway inhibitor (TFPI) expression in breast cancer cells" var å studere sammenhengen mellom østrogen og TFPI i brystkreftceller. Ali og medforfatterne fant at østrogen nedregulerte uttrykket av TFPI genet i brystkreftceller, en prosess som var avhengig

av en spesifikk østrogen reseptor (ERα) som hovedsakelig er uttrykt i østrogen sensitive kreftformer. De fant også at østrogen induserte utrykket av flere mikroRNA (genetisk materiale bestående av korte tråder med ribonukleinsyre (RNA) som er involvert i reguleringen av gener). Resultatene indikerer at disse mikroRNAene også er involvert i reguleringen av TFPI genuttrykket. Avhandlingen beskriver nye data som potensielt kan bidra til avdekkingen av nye terapeutiske mål for å forebygge blodpropp hos kvinner som tilhører de høyere risikogruppene

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. sep. 2016 13:00 - Sist endret 30. sep. 2016 13:00