Prøveforelesning: Huda Omar Ali

M.Sc. Huda Omar Ali ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of microRNAs in the regulation of the expression of Haemostasis genes.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. sep. 2016 13:00