Disputas: Jinan Behnan - Tumor Biology

M.Sc. Jinan Behnan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mesenchymal Stem Cells and Glioma Stem Cells in Brain Tumors.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Director Gaetano Finocchiaro, Department of Neuro-Oncology, Instituto Neurologico Besta, Milano, Italy
  • 2. opponent: Professor Mari Dezawa, Departmen of Stem Cell Biologu and Histology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai, Japan
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ludvig Munthe, Institute of clinical medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Disputasleder

Instituttleder Nina Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Jan E. Brinchmann, Seksjon for Biokjemi, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Glioblastoma multiforme er den vanligste og mest aggressive formen for hjernesvulst som finnes. Gjennomsnittlig overlevelse etter optimal behandling er bare 15 måneder. Grunnen til den dårlige prognosen er at kreftcellene kan infiltrere normalt hjernevev i et stort område rundt selve svulsten. Disse cellene viser stor heterogeneitet, og noen av dem utvikler motstandsdyktighet mot cellegift og bestråling. For å kunne utvikle bedre behandlingstilbud er det viktig å forbedre vår forståelse for disse cellene som er så viktige for svulstenes utvikling og infiltrerende evne.

I dette doktorgradsarbeidet karakteriseres for første gang en type bindevevsceller som infiltrerer GBM-svulster i en musemodell. Vi viser at disse cellene øker i antall etter som svulstene blir større, og at bindevevscellene i seg selv blir ondartede etter hvert. 

I våre studier av human GBM begynte vi med å etablere en ny kilde til celler fra GBM-operasjoner. Disse cellene samles i en form for sug som kalles ultrasonisk aspirator (UA), og har tidligere blitt kastet etter operasjonen. Da vi dyrket UA-celler i laboratoriet fant vi at disse cellene kanskje er den beste kilden for å dyrke kreft-stamcellene som finnes i GBM. Også i denne humane studien kunne vi dyrke fram bindevevsceller som vi karakteriserte i detalj. Vi gjorde dessuten et viktig funn når det gjelder å dyrke kreft-stamceller i laboratoriet. Tidligere har man postulert at slike celler ikke kan dyrkes i tilstedeværelse av serum. Vi etablerte her en såkalt blandingscellekultur, som ble dyrket med serum, og som kan vise seg å være den aller beste måten å dyrke fram kreftstamceller. I dette arbeidet har vi også vist hvordan vi ved hjelp av få markører kan skille kreftceller fra bindevevsceller, og vi viser hvordan vi ved bruk av 12 genmarkører kan dele GBM i ulike undergrupper. Dette doktorgradsarbeidet har bedret vår forståelse for GBM biologi, og inndeling i GBM undergrupper vil være viktig for senere kliniske studier.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. mai 2016 10:45 - Sist endret 30. mai 2016 08:58