Prøveforelesning: Jinan Behnan

M.Sc. Jinan Behnan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glioblastoma heterogeneity: biology and clinical implications.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. mai 2016 10:45 - Sist endret 27. mai 2016 11:30