Disputas: Anne Marthe Boldingh – Nyfødtmedisin

Cand.med. Anne Marthe Boldingh ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Quality of Neonatal cardiopulmonary resucitation: Mechanical and practical aspects (Manikin studies)».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Arjan Te Pas, Leiden University Medical Centre, Nederland
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Hege Langli Ersdal, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger
  • Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anders Christofer Lundqvist, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Thor Willy Ruud Hansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Britt Nakstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nyfødte som ikke gråter eller puster, og som i tillegg har lav hjertefrekvens, vil trenge ventilasjon og eventuelt brystkompresjoner. Det er viktig med god kvalitet på hjerte- og lungeredning (HLR) for å redusere dødeligheten og forhindre nevrologiske komplikasjoner.

I sin avhandling Quality of newborn caridiopulmonary resuscitation – Mechanical and practical aspects (Manikin studies) har Anne Marthe Boldingh og medarbeidere undersøkt HLR-kvaliteten på nyfødte ved hjelp av avanserte simuleringsmodeller. Deltagerne i undersøkelsen var helsepersonell som i sitt daglige arbeide kunne komme opp i akuttsituasjoner med behov for HLR av den nyfødte.

Studien viste at 25% av barnelegene ikke kjente om de fikk god eller dårlig respons når de ventilerte. Det ble utført opplæring ved hjelp av forklaring og trening på modellen, men denne intervensjonen bedret ikke resultatet. I studien ble en forlenget ventilasjon testet. Dette er en teknikk som kan erstatte fostervannet i lungene fordi man bruker lengre tid på innblåsingen. Legene som deltok lærte raskt å utføre en forlenget ventilasjon med en Lærdals ventilasjons-bag. Fordi riktig og god ventilasjon er viktig i HLR av nyfødte, viser disse resultatene at man ideelt sett skulle hatt flere verktøy for å vurdere ventilasjons-effekten hos barn som ikke puster etter fødsel

To andre studier viste at ulike forhold av kompresjon til ventilasjon (K:V) ga lik kvalitet på brystkompresjoner og ventilasjoner. Hovedkonklusjonen støttet dagens K:V ratio på 3:1. Kontinuerlige brystkompresjoner med kontinuerlige ventilasjoner kan være et alternativ siden de gir flere ventilasjoner per minutt, men brystkompresjonene ble mindre dype og var vanskeligere å utføre.

Dette arbeidet har økt kunnskapen og kan være nyttige ved utvikling av nye retningslinjer i HLR for nyfødte.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. jan. 2017 16:14 - Sist endret 3. jan. 2017 14:35