Prøveforelesning: Anne Marthe Boldingh

Cand.med. Anne Marthe Boldingh ved Institute of Clinical Medicine avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Clinical outcomes after neonatal resuscitation; short- and long-term consequences».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. jan. 2017 16:14 - Sist endret 3. jan. 2017 12:49