Disputas: Kristin Brekke - Infeksjon

Cand.med. Kristin Brekke ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Therapeutic vaccination in chronic HIV infection - clinical studies.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Avdelingsoverlege Lars Jørgen Østergaard, Infeksjonsmedisinsk afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skjeby, Danmark
  • 2. opponent: Professor Nina Langeland, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Øyvind Molberg, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Bjørn Bendz, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Dag Kvale, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

HIV er et virus som skader immunsystemet og ubehandlet fører til alvorlig immunsvikt og AIDS. HIV er en stor global utfordring; nesten 37 millioner lever med viruset som årlig forårsaker mer enn 1 million dødsfall. Heldigvis har økt tilgjengelighet av effektive medisiner redusert dødstallene dramatisk det siste tiåret, men infeksjonen er kronisk og krever livslang behandling.

Behandlingsvaksiner mot HIV har som mål å styrke immunforsvaret som viruset bryter ned. De vil kunne supplere vanlig medikamentell behandling og også være aktuelle i en fremtidig kur mot HIV. I avhandlingen «Therapeutic vaccination in chronic HIV infection - Clinical studies» har Kristin Brekke og medarbeidere undersøkt flere vaksinekandidater i utprøvende kliniske studier. I den første studien viste de at to booster doser av behandlingsvaksinen Vacc-4x, gitt for å forsterke effekten av tidligere vaksinasjon, førte til  gode immunresponser hos noen pasienter, men at økte reguleringsmekanismer kunne forklare fraværet av vaksineresponser hos de fleste. I den neste studien fant de at Vacc-4x administrert som nesedråper var sikker og gav bedring av ulike immunresponser målt i blod og på slimhinner, responser som var avhengige av vaksinedose. Avhandlingens siste studie omhandler vaksinekandidaten Vacc-C5, som var trygg for pasientene, men som ikke gav den ønskede effekt med økte antistoffer i blodet. Derimot så den ut til å trigge viktige reguleringsmekanismer.

Selv om de ulike vaksinekandidatene er testet i liten skala, kan funnene ha betydning for videre utprøving av behandlingsvaksiner mot HIV. Vaksinasjon er gunstig for noen, men ikke for alle, og manglende vaksinerespons kan skyldes immunregulering. Avhandlingen belyser viktigheten av en skreddersydd vaksinasjonsplan med bakgrunn i den enkeltes immunresponser og immunregulering før og underveis i behandlingen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 24. nov. 2016 09:01 - Sist endret 24. nov. 2016 09:01