Prøveforelesning: Kristin Brekke

Cand.med. Kristin Brekke ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bruk av terapeutiske HIV vaksiner med formål å kurere HIV - med særlig vekt på igangsatte  vitenskapelige studier.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

 

Publisert 24. nov. 2016 09:02 - Sist endret 24. nov. 2016 09:02