Disputas: Jo Eidet - Anestesiologi

Cand.med. Jo Eidet ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Left Ventricular Function during Transcatheter Aortic Valve Implantation. The Impact of Tissue Doppler Imaging.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Peter Juhl-Olsen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus universitetssykehus, Skejby, Aarhus, Danmark
  • 2. opponent: Overlege Terje Steigen, Hjerte- og lungeklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor II Harriet Akre, Øre-, nese-, halsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Håvard Attramadal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seksjonsleder Per Steinar Halvorsen, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Lege Jo Eidet har målt venstre hjertekammers umiddelbare respons på kateterbasert aortaklaffimplantasjon (TAVI) hos pasienter med alvorlig aortastenose. Ved hjelp av hjerteultralyd har man vist at umiddelbar bedring i venstre hjertekammers sammentrekningshastighet har stor betydning for hvordan det går med disse pasientene på både kort og lang sikt.

Aortastenose (forsnevring av aortaklaffen) øker med alder og alvorlig aortastenose forekommer hos >3% av de over 75 år. Ved alvorlig aortastenose benyttes vanligvis åpen hjertekirurgi til å erstatte den forkalkede hjerteklaffen, men mange eldre pasienter blir avslått til operasjon pga. høy risiko. TAVI er et mindre invasivt inngrep som nå tilbys disse pasientene, men ikke alle som får innsatt ny hjerteklaff med denne metoden opplever bedret hjertefunksjon eller lever lengre etter inngrepet. Et av kjennetegnene på aortastenose er at venstre hjertekammer er forstørret og stivt, noe som reduserer venstre hjertekammers sammentrekningshastighet. I sitt arbeid har Eidet og medarbeidere undersøkt 64 TAVI-pasienter. 35 (55%) av pasientene hadde ≥20 % forbedret sammentrekningshastighet i venstre hjertekammer som en direkte konsekvens av operasjonen og ble kategorisert som respondere. Tre måneder etter operasjon hadde responder gruppen halvert risiko for død, hjertesvikt eller hjerteinfarkt sammenlignet med pasientene som ikke responderte på behandlingen og etter 12 måneders var risiko for død 1/3 i responder gruppen sammenlignet med de øvrige pasientene. I tillegg hadde responder gruppen mindre alvorlig hjertesvikt og bedre livskvalitet. Funnene i arbeidet tyder på at mange TAVI pasienter ikke har evne til å bedre den systoliske hjertefunksjonen når den forkalkede hjerteklaffen erstattes med en frisk, kunstig klaff. Dette kan indikere at testing av den kontraktile reservekapasiteten til hjertet kan gjøre det lettere å forutsi risiko og dermed velge ut pasienter som egner seg for TAVI.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 18. nov. 2016 09:35 - Sist endret 18. nov. 2016 10:08