Prøveforelesning: Jo Eidet

Cand.med. Jo Eidet ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aortic Valve Disease ­— Causes and Symptoms — Diagnosis and Treatment Options.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 18. nov. 2016 09:35