Disputas: Siv Fredly - Neonatologi

Cand.med. Siv Fredly ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A skin microcirculation study in healthy and asphyxiated term newborn infants: Skin microcirculation morphology and physiology studied with Video-Microscopy, Laser Doppler Perfusion and Diffuse Reflectance Spectroscopy Techniques.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Gorm Greisen, Neonatalklinikken 5024, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 2. opponent: Overlege Nils Thomas Songstad, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Emeritus Borghild Barth-Heyerdahl Roald, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Emeritus Odd Geiran, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Drude M. Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kan undersøkelser av små blodkar i huden være til hjelp i behandlingen av syke nyfødte barn?

Med skånsomme metoder kan hudens blodgjennomstrømning studeres. Dette kan komme til nytte i behandling av syke nyfødte barn.

I behandling av syke nyfødte barn må blod- og oksygentilførselen til alle kroppens celler optimaliseres. Mikrosirkulasjonen, de små karene i kroppen, transporterer oksygen til cellene. Ved svikt kan enkeltceller, organer og i verste fall barnet dø.

Måling av hjertefrekvens, blodtrykk og oksygenmetning i blodet benyttes mye til å vurdere sirkulasjonsforhold. Selv om slike målinger er akseptable, kan likevel celler og dermed organer bli skadelidende.

I sin avhandling A skin microcirculation study in healthy and asphyxiated term newborn infants har Siv Fredly og medarbeidere brukt tre skånsomme metoder (videomikroskopi, spektroskopi og laser Doppler målinger) for å undersøke mikrosirkulasjonen hos friske og syke nyfødte barn. Målsetningen med studien var å finne bedre metoder for å vurdere mikrosirkulasjonen hos syke nyfødte.

Vi oppnådde tilfredsstillende målinger på en skånsom måte med alle tre metoder. Normalverdier fra friske nyfødte ble utarbeidet. Syke nyfødte utsatt for fødselsstress i form av oksygenmangel rundt fødselen, ble behandlet med nedkjøling i tre døgn for å beskytte hjernen mot sekundære skademekanismer. Hudens mikrosirkulasjonen var endret under nedkjølingen. Dette kan forklares både med fødselsstresset og med effekten av nedkjølingen. Etter oppvarming ble hudsirkulasjonen normalisert hos de fleste barna, mens enkelte skilte seg ut med endret sirkulasjon etter oppvarming. Dette var barn som hadde utviklet infeksjon. Vi antar at kjøling beskytter hudens celler mot mangelfull oksygentilførsel ved infeksjon.

Metodene bør videreutvikles for hjelp til bedre forståelse av de mikrosirkulatoriske endringene som finner sted ved sykdom hos nyfødte barn og også bli et hjelpemiddel i behandlingen av disse barna.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 28. nov. 2016 09:54 - Sist endret 28. nov. 2016 13:53