Prøveforelesning: Siv Fredly

Cand.med. Siv Fredly ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnostikk og behandling av sirkulasjonsforstyrrelser hos nyfødte: hvor er utfordringene i dag?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 28. nov. 2016 09:54