Disputas: Ansgar Heck - Endokrinologi

Cand.med. Ansgar Heck ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): T2 weighted MRI and Histopathology as Markers for Response to Somatostatin Analogues in Acromegaly.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Dr.med. Britt Edén Engström, Endokrinkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Professor Pia C. Maly Sundgren, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Diagnostisk Radiologi, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jarl Å. Jakobsen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo

Disputasleder

Professor Lars Mørkrid, Avdeling for medisinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jens Bollerslev, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Vår forskning viser at MR undersøkelser kan identifisere pasienter som kan ha nytte av medikamentell behandling ved Akromegali. Akromegali skyldes overproduksjon av veksthormon. Årsaken er en godartet svulst (adenom) i hypofysen, en hormonproduserende kjertel i skallebasis. I Norge lever 600-800 pasienter med sykdommen og det oppdages ca. 25 nye årlig. Symptomene oppstår langsomt og det tar ofte lang tid før sykdommen oppdages. De fleste pasienter får tidlig i forløpet hevelse i fingrene, hender, føtter, men også i ansiktet, tungen og svelg. Leddsmerter og hodepine er vanlig. De typiske trekk og skjelettforandringer utvikles over lang tid med udiagnostisert sykdom.

Oppdages sykdommen tidlig og svulsten er liten kan en hypofyseoperasjon helbrede pasienten. Men oftest har adenomet vokst utover hypofysen og det er aktuelt å gi medikamenter som motvirker veksthormon¬produksjonen og gir tumorskrumpning. Den viktigste medikamentgruppen er somatostatin¬analoger (SA). Noen pasienter har god effekt av SA, mens andre har dårlig effekt.

Målet for forskningen var å studere faktorer som kan forutse effekten av SA. Ved systematisk analyse av 131 pasienter behandlet ved Oslo universitetssykehus 1996-2013 fant vi at pasienter med høy tetthet av veksthormon¬vesikler i adenomcellene og høyt uttrykk av somatostatinreseptorer type 2a responderte bedre på behandling med SA. Adenomene med høy tetthet av veksthormonvesikler har en annen signalintensitet ved MR undersøkelser med T2 vekting enn adenomer med lav tetthet. Denne pasientgruppen responderer ofte dårlig. Resultatene fra MR undersøkelsen foreligger allerede ved diagnosetidspunkt, mens vevsundersøkelser først foreligger etter en operasjon.

Med T2 vektet MR er det mulig å identifisere pasienter som kan forventes å ha god effekt av SA på veksthormonverdier og tumorskrumpning allerede før en operasjon. Ved å kunne forutsi behandlingseffekten kan pasienter med akromegali få et bedre og individuelt tilpasset behandlingsforløp.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. mai 2016 09:34 - Sist endret 27. mai 2016 09:35