Prøveforelesning: Ansgar Heck

Cand.med. Ansgar Heck ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Update on young patients with acromegaly; clinical findings, diagnostics, treatment and prognosis.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. mai 2016 09:34 - Sist endret 27. mai 2016 09:34