Disputas: Anne Lise Ording Helgesen - Dermatologi

Cand.med. Anne Lise Ording Helgesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Vulvovaginal photodynamic therapy in genital erosiv lichen planus.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ann-Marie Wennberg Larkö, Avd. för dermatologi och venereologi, Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Overlege Nina Bohm-Starke, Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Frode Jahnsen, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Førsteamanuensis Anne Olaug Olsen, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Hovedveileder

Førsteamanuensis Petter Gjersvik, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Sammendrag

Den relativt ukjente hudlidelsen genital erosiv lichen planus (GELP) er preget av smertefulle sår og sammenvoksinger i underlivet ved kjønnsleppene. Dette er en kronisk inflammatorisk sykdom med få behandlingsmuligheter. I avhandlingen Vulvovaginal photodynamic therapy in genital erosive lichen planus har stipendiat og hudlege Anne Lise Helgesen sammen med medarbeidere testet ut et nytt behandlingsprinsipp med fotodynamisk behandling (PDT) for denne pasientgruppen. Sår og sammenvoksinger ble påvist i vagina hos 49 av 58 kvinner med GELP. De aller fleste kvinnene var seksuelt avholdne eller hadde smerter ved samleie. I behandlingsstudien fikk 40 kvinner med GELP enten én behandling med PDT eller daglig bruk av lokale sterke steroidkremer i 6 uker. Disse gruppene ble så sammenliknet. Det var ingen forskjeller i effekt mellom dem som fikk en PDT, og dem som ble daglig behandlet med lokale steroider. PDT gruppen rapporterte betydelig mindre bruk av steroidkrem i ett år etter behandlingen. Bivirkningene var få og milde. Konklusjonen er at PDT i vulva og vagina synes å være en effektiv og trygg ny type behandling hos kvinner med GELP.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. okt. 2016 09:36 - Sist endret 14. okt. 2016 09:36