Prøveforelesning: Anne Lise Ording Helgesen

Cand.med. Anne Lise Ording Helgesen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Malignt melanom: patogenetiske mekanismer og terapeutiske muligheter.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. okt. 2016 09:36 - Sist endret 14. okt. 2016 09:36