Disputas: Trygve Kjelstrup - Anestesiologi

MD Trygve Kjelstrup ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Evaluation of a Multiple Injection Axillary Block Technique by Clinical Assessment and MRI

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Yavuz Gurkan, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Tyrkia
  • 2. opponent: Professor Gunnvald Kvarstein, UiT – Norges Arktiske Universitet, Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ellen-Cecilie Treu Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Gunnar Sandbæk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Axel Sauter MD, ph.d., Avdeling for Forskning og utvikling, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Anestesilege Trygve Kjelstrup har utviklet en effektiv metode for bedøvelse av plexus brachialis. Denne nerveblokaden settes i armhulen, og pasienten kan opereres på albue, underarm og hånd i våken tilstand. Kontinuerlig administrasjon av bedøvelsesmidlet, via en tynn slange, vil holde pasienten smertefri i flere dager etter operasjonen.

Bedøvelser av plexus brachialis (regionalanestesi) er spesielt egnet for eldre pasienter slik at narkose kan unngås, og dermed kan en narkosebetinget reduksjon av kognitive funksjoner bli forhindret. Pasientens sikkerhet økes ved at sterke opioide medikamenter (morfin etc.) mot smerter erstattes med regionalanestesi, og den respirasjonshemmende bivirkningen av opiatene unngås. Pasienten er lettere å mobilisere etter operasjonen med regionalanestesi. Valget av riktig blokademetode av plexus brachialis er en utfordring.

Effekten av bedøvelsen for tre forskjellige blokademetoder i armhulen ble klinisk testet og spredningsmønsteret for bedøvelsesmidlet ble evaluert med magnetresonanstomografi (MR). Vi undersøkte spesielt om klinisk forskjell i effekt av bedøvelsen i de ulike metodene (1-, 2- og 3- injeksjoner) kunne forklares ut i fra spredningsmønsteret vist med MR.

Avhandlingen viser at Kjelstrup’s metode med tre injeksjoner hadde raskere og bedre blokadeeffekt enn de to andre metodene, og denne forskjellen kunne forklares ut i fra MR funnene. MR viste en stor anatomisk variasjon angående forløpet til den muskulokutane nerve. Metoden med tre injeksjoner er mer effektiv og å foretrekke når nervene i armhulen skal bedøves.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 1. nov. 2016 15:02 - Sist endret 4. nov. 2016 10:58