Prøveforelesning: Trygve Kjelstrup

MD Trygve Kjelstrup ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Overview of regional anaesthesia approaches, effect and safety.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 1. nov. 2016 15:05 - Sist endret 1. nov. 2016 15:05