Disputas: Vendel Kristensen - Gastroenterologi

Cand.med. Vendel Kristensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Use of faecal calprotectin in the routine management of inflammatory bowel disease. Evaluation and quality assurance of established and novel test methods.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Hans Strid, Institutionen för medicin, Avdelingen för intermedicin och klinisk nutrition, Shalgrenska Akademin, Göteborgsuniversitetet, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Seksjonsoverlege Vidar Bosnes, Seksjon for medisinsk immunologi, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, OUS HF, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Margarita Dyrhol Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Knut Lundin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Allan Moum, Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Inflammatorisk tarmsykdom er en kronisk betennelsestilstand i tarmkanalen. Årsaken til sykdommen er ukjent, men antas å være en kombinasjon av arvelig disposisjon og ytre faktorer. Calprotectin er et betennelsesprotein som kan måles i avføring og som øker ved aktivitet i tarmsykdommen. Mengden av calprotectin stiger ofte allerede før pasienten opplever symptomer. Regelmessige målinger av calprotectin kan derfor brukes i pasientbehandlingen for å identifisere hvem som står i fare for å få forverrelse i nær fremtid. I mange tilfeller kan måling av calprotectin i avføring erstatte bruk av ressurskrevende og til dels plagsomme endoskopiundersøkelser.

I sin avhandling “Use of faecal calprotectin in the routine management of inflammatory bowel disease. Evaluation and quality assurance of established and novel test methods» har Vendel Kristensen og medarbeidere undersøkt bruk av dette betennelsesproteinet i en klinisk hverdag. De har funnet hvilket nivå som kan skille mellom pågående betennelse i tarmen eller sykdom uten betennelse (cut-off) for to vanlige analysemetoder som brukes i Norge. Videre har de funnet at det er stor variasjon i calprotectin-verdien i prøver tatt innenfor samme døgn hos samme pasient. Verdiene holder seg likevel over eller under cut-off nivået som skiller mellom betennelse eller ikke og testen er derfor godt egnet i oppfølging av pasientene. Nye analysemetoder hvor pasienten selv måler opp avføringsprøven er nylig kommet på markedet. Kristensen og medarbeidere har derfor undersøkt om disse metodene er like pålitelige som etablerte metoder. Med god pasientopplæring er metoden god og den kan erstatte etablert mer ressurskrevende oppmålingsmetode gjort i sykehuslaboratorium.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. juni 2016 09:37 - Sist endret 5. juni 2016 16:49