Prøveforelesning: Vendel Kristensen

Cand.med. Vendel Kristensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical, biochemical and endoscopic monitoring in Inflammatory Bowel Disease.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. juni 2016 09:31 - Sist endret 2. juni 2016 09:31