Disputas: Ernst Christian Neukamm - Barnekardiologi

Cand.med. Ernst Christian Neukamm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bovine pericardial heart valves as a pulmonary valve replacement. A selection from an 8 year-period of pulmonary valve replacement and a cross-sectional follow-up of a biological valve, assessed with an established and new methods.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Vibeke Hjortdal, Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Aarhus University Hospital, Aarhus, Danmark
  • 2. opponent: Lege i spesialisering Brage Amundsen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Bjørn Bendz, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Erik Thaulow, Pediatri, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Gunnar Norgård, Barnemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF

Sammendrag

PerimountTM hjerteklaffer som erstatning av pulmonalklaffen og en ny ultralyd metode for å vurdere høyre side av hjertet.

Ved medfødte hjertefeil eller pga. degenerasjon kan nødvendigheten forekomme å erstatte hjerteklaffen under lungene. De kirurgiske resultatene er meget bra, men varigheten en kunstig klaff forblir velfungerende er begrenset.

I sin avhandling ”Bovine pericardial heart valves as a pulmonary valve replacement. A selection from an 8 year-period of pulmonary valve replacement and a cross-sectional follow-up of a biological valve, assessed with established and new methods” har Ernst Christian Neukamm og medarbeidere undersøkt bruken av erstatninger av pulmonalklaffen samt en ny ultralyd metode for å vurdere høyre side av hjertet.

Alle metoder og resultater for en pulmonalklaffeerstatning ved Rikshospitalet fra året 2000 til 2008 ble undersøkt.

Den kommersielle klaffen PerimountTM viste utmerkete resultater etter operasjonen slik at en vurdering også etter fem år ble gjennomført. 91 % av alle pasienter hadde ikke behov for en ny operasjon og var i livet etter fem år. Ung alder ble identifisert som risiko faktor for tidlig degenerasjon. Det kunne ikke vises at PerimountTM klaffer er bedre enn andre metoder. Lengre oppfølging ble anbefalt for å kartlegge langtidsresultater. Ultralydmetoden som databasert rekonstruerer hjerte tredimensjonalt, VentriPointTM, ble sammenliknet med gullstandarden magnetresonanstomografi (MRT). Metoden kunne brukes i alle undersøkte pasientene og ga gode resultater for å bestemme størrelsen av høyre side av hjerte (EDV). Metoden kan anbefales i pasientoppfølging ved mistanke om et forstørret høyre hjerte.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. juni 2016 10:10 - Sist endret 1. juni 2016 10:10