Prøveforelesning: Ernst Christian Neukamm

Cand.med. Ernst Christian Neukamm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fallots tetrade - diagnostikk og behandling.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. juni 2016 10:10 - Sist endret 1. juni 2016 10:10