Disputas: Karl Fredrik Nordfalk - Øre-Nese-Halssykdommer

Cand.med. Karl Fredrik Nordfalk ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Vestibular function and residual hearing after cochlear implantation.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Elina Mäki-Torkko, Audiologiskt Forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro, Sverige
  • 2. opponent: Senior Surgeon Dr.med. Aarno Dietz, Kuopio University Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Kuopio, Finland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ona Bø Wie, Department of Special Needs Education, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Emila Kerty, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Greg Eigner Jablonski, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo              

Sammendrag

Cochleaimplantat (CI) er et viktig medisinsk hjelpemiddel som gir hørsel til mange individer som ellers skulle vært døve. CI-kirurgi er generelt en sikker prosedyre, der ofte ingen eller bare mindre komplikasjoner skjer. To av de vanligste komplikasjonene er påvirkning av balansesystemet og/eller reduksjon av pasientens vanlige akustiske hørsel den såkalte residualhørselen.

I sin avhandling Vestibular function and residual hearing after cochlear implantation har Karl Fredrik Nordfalk og medarbeidere undersøkt funksjonen i balansesystemet og målt residualhørselen før og etter CI-operasjon og sammenlignet dette mot andre data.

De fant at færre individer opplever svimmelhet etter operasjonen hvis man bruker en ny skånsommere kirurgisk metode. Avhandlingen viste også at det trygt å bruke en noe lenger CI-elektrode (28mm), sammenlignet med kortere varianter i forhold til residualhørsel og påvirkning av balansesystemet.

Ved bruk av den lengste CI-elektroden på 31.5mm kom ikke hele elektroden inn i full lengde hos 18 % av individene. Dette medfører at implantatet får færre kanaler å sende signalene gjennom.

Funksjonen i balansesystemet ble svekket uavhengig av CI-elektrodens posisjon, operasjonsmetode eller lengde på elektroden. Avhandlingen viste også uventet lite sammenheng mellom forendringene i balansefunksjon før og etter operasjonen og de faktiske symptomene fra balansesystemet som individene opplevde.

Budskapene fra studien er at den mer skånsomme kirurgiske metoden bør overveies hvis man ønsker å redusere svimmelhetssymptomer etter CI-operasjon og at 28mm elektrodelengde er et trygt valg.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. nov. 2016 09:04 - Sist endret 17. nov. 2016 13:19