Prøveforelesning: Karl Fredrik Nordfalk

Cand.med. Karl Fredrik Nordfalk ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Choice of ear to be operated in adult cochlear implant candidates.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 11. nov. 2016 09:04 - Sist endret 11. nov. 2016 09:04