Disputas: Biljana Skrbic - Thoraxkirurgi

MD Biljana Skrbic ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «New aspects in myocardial remodeling and dysfunction due to left ventricular pressure overload».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø
  • 2. opponent: Professor Alexander Wahba, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Theis Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Kjetil Sunde, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Aortastenose er vanligste klaffefeil i Norge. Behandlingen er operasjon, der den syke klaffen byttes ut med en klaffeprotese. Ved aortastenose vokser hjertemuskelen, noe som kan føre til redusert funksjon. Ubehandlet utvikles hjertesvikt, som gir plagsomme symptomer, redusert funksjonsnivå og betydelig risiko for død. Man vet lite om mekanismene som regulerer hjertets vekst og utvikling av hjertesvikt ved trang aortaklaff. Vi bruker en musemodell med trykkoverbelastning av venstre hjertekammer og molekylærbiologiske metoder for å studere forandringene i hjertemuskelen.

Gjennom microarray undersøkelser av vev fra trykkoverbelastet venstre hjertekammer har vi identifisert extracellular matrix (ECM) relaterte gener som en av de mest regulerte gengrupper i overgangen fra kompensert hypertrofi til dekompensert hjertesvikt. Genene som regulerer syntese av bindevevsproteinet kollagen var mest regulert. ECM består av fibrillære og ikke-fibrillære kollagener som fungerer som et skjelett for cardiomyocytter og ulike andre celletyper i hjertevev. Kollagen type VIII (col8) er et ikke-fibrillært kollagen som kan fungere som et molekylært ”vevslim” mellom ECM molekyler og kan dermed være viktig ved utvikling av hjertesvikt, når hjertet dilaterer. Hos mus som utviklet hjertesvikt etter trykkoverbelastning var det 24% reduksjon av col8 på protein nivå. Ved å benytte col8 knockout mus fant vi at col8 er viktig for tidlig adaptering av hjertet til trykkoverbelastning, påvirker overlevelse og utvikling av venstre hjertekammer dilatasjon. Vi har prøvd å hemme mekanismer som fører til utvikling av hjertesvikt ved hjelp av en eksperimentell farmakologisk substans, SM16. SM16 hemmer fosforylering av SMAD2 og kan gis i mat. Våre resultater viste at SM16 bevarer hjertets funksjon ved trykkoverbelastning.

Våre funn vil forhåpentligvis kunne bidra til bedre forståelse av mekanismene for hjertets vekst og utvikling av hjertesvikt ved aortastenose og bidra til bedre behandling av denne lidelsen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 29. aug. 2016 15:45 - Sist endret 29. aug. 2016 15:49