Prøveforelesning: Biljana Skrbic

MD Biljana Skrbic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hvorfor er veien så lang fra dyre-eksperimenter til klinisk medisin?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 29. aug. 2016 15:45