Disputas: Cand.med. Ellen Marie Strøm-Roum

Cand.med. Ellen Marie Strøm-Roum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Factors associated with placental weight.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Jens Langhoff-Roos, Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, Danmark
  • 2. opponent: Professor Svein Rasmussen, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Marit Lieng, Obstetrikk og gynekologi, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder                            

Professor Arne Olav Bakka, Klinikk for kirurgiske fag, Gastroenterologisk kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Eskild, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Variasjon i morkakevekt

Morkaken er avgjørende for fosterets vekst og utvikling. En morkake kan veie mellom 30 og 2500 gram ved fødsel. Svangerskap med kort varighet har små morkaker. Utover svangerskapets varighet, finnes lite kunnskap om hva som bestemmer morkakens vekt. I sin avhandling Factors associated with placental weight har cand. med Ellen Marie Strøm-Roum og medarbeidere studert om diabetes hos mor, mors kroppsmasse-indeks og fars alder påvirker morkakens vekt. Forskerne brukte data fra Medisinsk fødselsregister i perioden 1999-2012.

Morkaken veide gjennomsnittlig 64,5 gram mer i svangerskap hvor mor hadde diabetes enn i svangerskap hvor mor ikke hadde diabetes. Diabetes betydde relativt mer for økning i morkakevekten enn for økning i fødselsvekten. Dette funnet var mest uttalt hvis mor hadde diabetes type-1.

Morkakevekten økte i takt med økning i mors kroppsmasse-indeks. Denne økningen var tydeligst i svangerskap der mor ikke hadde diabetes; 4,2 gram per enhets økning i mors kroppsmasse-indeks. Det innebærer at morkaken hos en gravid med kroppsmasse-indeks 35, er ca 10 % større (ca 60 gram) enn morkaken hos en kvinne med 20 i kroppsmasse-indeks. I svangerskap der mor hadde diabetes type-1, fant forskerne ingen sammenheng mellom mors kroppsmasse-indeks og morkakevekt. Likevel var gjennomsnittlig morkakevekt, uavhengig av kroppsmasse-indeks, høyest i svangerskap med diabetes type-1, hele 100 gram høyere enn i svangerskap uten diabetes.

Strøm-Roum og medarbeidere fant også at desto eldre far var, desto mer veide morkaken. Men forskjellene var ikke store. Hvis far var over 50 år, veide morkaken 21,6 gram mer enn hvis far var 20-24 år. Tatt hensyn til mors alder, fødselsvekt og barnets kjønn, var forskjellen 14,0 gram.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. juni 2016 13:49 - Sist endret 8. juni 2016 13:22