Prøveforelesning: Ellen Marie Strøm-Roum

Cand.med. Ellen Marie Strøm-Roum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er optimal keisersnittfrekvens i Norge?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.         

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. juni 2016 13:49 - Sist endret 13. juni 2016 09:46