Disputas: Kristian Tonby - Infeksjon

Cand.med. Kristian Tonby ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Immune regulation and cellular responses in Tuberculosis - potential biomarkers during treatment and effects of immune modulating compounds.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Shreemanta K. Parida, German Centre of Infection Research (DZIF), Institute of Microbiology & Virology, Justus-Liebig University, Giessen, Germany
  • 2. opponent: Professor Pere-Joan Cardona, Unitat de Tuberculosi Experimental, Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Barcelona, Spain
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tone Tønjum, Department of Microbiology, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Disputasleder

Førsteamanuensis Anne-Marte Bakken Kran, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Margarita Dyrhol Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

De hardtslående fakta om den stille tuberkulose (TB) epidemien er som følger; 2 milliarder mennesker er smittet av TB, 9 millioner mennesker blir syke og 1.5 million mennesker dør hvert år til tross for at TB er en sykdom som kan forebygges og behandles.

I avhandlingen Immune regulation and cellular responses in Tuberculosis - potential biomarkers during treatment and effects of immune modulating compounds har Kristian Tonby og medarbeidere forsket på ulike markører for behandlingsrespons ved TB sykdom, samt utforsket effekten av behandling som kan regulere immunforsvaret på en gunstig måte (immunmodulerende behandling).

Studien viser at ulike immunmarkører, såkalte cytokinproduserende T celler og regulatoriske T celler (Tregs), endrer seg allerede 2 uker etter oppstart av behandling og kan således være en markør på effektiv TB behandling.

Videre analyserte de immunmarkøren IP-10 under behandling av TB sykdom. En dråpe blod fra pasientene ble tilsatt et filterpapir som deretter ble sendt i posten til laboratoriumet for analyse. Det ble vist at  IP-10 målt fra filterpapir kan brukes som en markør på effektiv behandling. En slik enkel metode vil kunne forenkle TB oppfølgingen i ressursfattige omgivelser. Men flere studier må utføres for å kunne si med sikkerhet om testen kan brukes i behandlingen av pasienter med TB.

Behandlingen mot TB er langvarig . Nye medisiner og tiltak for å forkorte behandlingen er sårt tiltrengt. Tonby og medarbeidere har derfor forsket på effekten av betennelsesdempende substanser (MEK hemmere og Nsaids) på ulike immunceller ved TB infeksjon. De fant at de betennelsesdempende substansene hadde en gunstig effekt på immuncellene som  bidrar til  å hemme et effektivt immunforsvar, men samtidig ble også nivået av cytokinproduserende T celler redusert. Tonby og medarbeidere anbefaler videre studier på immunmodulerende behandling ved TB sykdom ettersom dette sannsynlig vil kunne være et viktig supplement til standard TB behandling.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. apr. 2016 09:32 - Sist endret 27. apr. 2016 13:20