Prøveforelesning: Kristian Tonby

Cand.med. Kristian Tonby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of mycobacterial latency on tuberculosis disease and therapy.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. apr. 2016 09:21 - Sist endret 27. apr. 2016 09:21