Disputas: Anne Cathrine Torbergsen - Ernæring

M.Sc. Anne Cathrine Torbergsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nutritional risk assessment for Hip Fracture, a case contol study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Nutrition Economist Karen Freijer, CAPHRI, Health Services Research (HSR), Maastricht University, Maastricht, The Netherlands
  • 2. opponent: Professor Erik Fink Eriksen, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Knut Lundin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Kåre Inge Birkeland, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Morten Mowe, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Norge er verdensmestere i mye, deriblant hoftebrudd. Spiller underernæring en rolle?

Underernæring hos eldre kan være en medvirkende årsak til at Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd. Til tross for at vi ga kostråd fant vi at hoftebruddpasienter hadde gått ned om lag 5 kg i vekt etter behandling for bruddet. Vitamin D og vitamin K1 var høyere blant de som fikk vitamintilskudd sammenliknet med de som ikke fikk tilskudd, men forskjellen hadde ingen effekt på hvor godt hoftebruddet hadde grodd. Funnene tyder på at pasientene har tatt vitamintilskuddet sitt, men at de ikke har fulgt kostrådene. Hovedvekten av pasientene er sykehjemspasienter eller de bor hjemme med hjemmehjelp. Manglende rutiner for ernæring er hyppig dokumentert på norske sykehjem og kan være årsaken til at kostrådene ikke ble fulgt og til at bruddet ikke grodde bedre selv med høyere vitamin D og K1 konsentrasjoner.

Ikke uventet fant vi at det å ha lave vitamin D konsentrasjoner i blodet er forbundet med økt risiko for hoftebrudd, men vi fant også at lave konsentrasjoner av andre vitaminer er forbundet med risiko for hoftebrudd som vitamin A, C, E og K1. Det har lenge vært diskutert at flere vitaminer enn vitamin D er viktige i benhelse, deriblant vitamin K. Vi fant at risikoen for hoftebrudd var 3 ganger så stor dersom både vitamin D og vitamin K1 var lave sammenliknet med om bare et var lavt.

Om lag halvparten av hoftebruddpasienter innlagt på sykehus opplever akutt forvirring, delirium. Å få delirium kan være skjebnesvangert for en pasient og deres pårørende da det øker sjansen for å utvikle demens. Vi fant at det å ha lave vitamin D konsentrasjoner i blodet øker sjansen for å få delirium under sykehusoppholdet.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. okt. 2016 15:06 - Sist endret 13. okt. 2016 15:06