Prøveforelesning: Anne Cathrine Torbergsen

M.Sc. Anne Cathrine Torbergsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Determinants of hip fracture risk.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. okt. 2016 15:06 - Sist endret 13. okt. 2016 15:39