Disputas: Cecilie Aass Aasaaren - Kjemi

M.Sc. Cecilie Aass Aasaaren ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Quantitative Proteomic Analyses of Tear Fluid in Graves’ Orbitopathy.

Foto: Ola Enger Aasaaren.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Peter Bergsten, Uppsala Universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor II Marit Bokne Bjørgaas, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
  • Komitéleder: Professor Finn Olav Levy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Morten Carstens Moe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Milaim Pepaj, Avdeling for medisinsk biokjemi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Endokrin øyesykdom - Graves øyesykdom, er en sykdom i øyehulen, som en sjelden gang kan ramme pasienter med Graves sykdom (autoimmunt høyt stoffskifte).  Sykdommen er svært belastende både fysisk og psykisk, med trykk og smerter i øynene og store forandringer i utseende–utstående øyne, store hevelser og dobbeltsyn. I verste fall kan sykdommen lede til nedsatt syn–bli synstruende, pga. stort trykk mot synsnerven i øyehulen.

Fra et medisinsk perspektiv ville biomarkører kunne bidra til å påvise risiko for øyesykdom på et tidlig stadium. Da ville pasienter med Graves sykdom og øyeplager, kunne få rask og tidlig behandling og følges ekstra tett gjennom sykdommen, og kanskje få mindre smerter og bedre livskvalitet.

I avhandlingen "Quantitative proteomic analyses of tear fluid in Graves’ orbitopahy" har Cecilie Aass Aasaaren og medarbeidere analysert proteiner i tårevæske hos pasienter med Graves sykdom, med og uten øyesykdom. Man har søkt etter forskjell i proteinnivåer i tårer som skulle kunne brukes som markører for å vise risiko for utvikling av øyesykdommen.

Tidlige resultater viste at betingelser som løsemiddel, tid, volum og temperatur hadde stor betydning for utvinning av proteiner fra Schirmer filterpapir, som ble brukt til å samle tårevæske fra pasienter, og antall identifiserte proteiner i tårevæske.

Kvantitativ analyse av proteiner i tårevæske viste signifikante nivåforskjeller for 16 proteiner mellom pasientgruppene med og uten øyesykdom. Videre ble tre potensielle markørproteiner testet med annen metode, immunoassay (ELISA), på individuelle pasienter med og uten øyesykdom. Også her fant man at alle tre proteinene fortsatt viste signifikante forskjeller mellom pasientene med og uten øyesykdom.  

Studien viser at det er forskjell i proteinsammensetningen i tårer hos pasienter med og uten Graves øyesykdom, og at disse kan fungere som markører for å påvise øyesykdom, si noe om risikoen for å få Graves øyesykdom, og eventuelt årsaken til øyesykdommen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. nov. 2017 10:22 - Sist endret 6. nov. 2017 10:22