Prøveforelesning: Cecilie Aass Aasaaren

M.Sc. Cecilie Aass Aasaaren ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan nye metoder for proteinanalyse bidra til forbedret diagnostikk? Muligheter og metodologiske utfordringer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 6. nov. 2017 10:23 - Sist endret 6. nov. 2017 10:23