Disputas: Krishna Kumar Aryal - Maternal health

MPH Krishna Kumar Aryal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Alcohol consumption among Nepalese women of reproductive age: Predictors, anxiety and depression in pregnancy and postpartum period.

Foto: Privat.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Seniorforsker Ingeborg Rossow, Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge
  • Andreopponent: Professor Saroj Prasad Ojha, Tribhuvan University Maharajgunj, Nepal
  • Komitéleder: Professor Chantal Tallaksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Hans Erik Heier, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor emeritus Babill Stray-Pedersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Krishna Kumar Aryal har i sin doktor avhandling beskrevet resultatene både fra en nasjonal Nepalesisk undersøkelse av alkoholforbruket blant 9000 kvinner i reproduktiv alder samt funnene fra en studie med fokus på alkoholforbruket under svangerskapet og i året etter fødselen. I den sistnevnt studien som ble foretatt i  et av fjellområdene i Nepal, undersøkte han også forekomsten av  angst og depresjon hos mødrene.

I den nasjonale undersøkelsen svarte  ca. 11% av kvinnene i reproduktiv alder at de  drakk alkohol, mens i studien fra fjellområdet svarte 34% at de drakk alkohol under graviditeten og  44% at de  drakk i tiden etter fødselen.  Bland de som konsumerte alkohol, drakk hver tredje kvinne  daglig i svangerskapet, og  tre av fire drakk daglig i postpartumperioden. En femtedel av de som konsumerte alkohol drakk mer enn 5 drinker per dag de siste 30 dagene. Hjemmebrygget alkohol var den vanligste typen som ble drukket. Etanolkonsentrasjonen i disse drikkene er høyere enn det som er vanlig i øl og vin, men mindre enn konsentrasjonen i det brennevinet man får kjøpt i butikkene. Han fant også at  21% av de gravide led av angst mens 24% hadde depresjon. Blant kvinnene med barn under ett år, led 19% av angst og 15% av depresjon. I Nepal er det helt nødvendig å anbefale  nasjonale tiltak for å redusere alkoholforbruket spesielt blant  gravide  kvinner og de som planlegger å bli gravide.  Kulturspesifikk informasjon og intervensjon rettet mot hjemmebrenning vil være viktig. Likeledes fokus på ektemannens drikkemønster.  I tillegg til  tiltak for å redusere alkoholkonsumet hos spesielle etniske grupper (dalitter, janajatier) samt kvinner med lavt utdanningsnivå.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 4. des. 2017 09:33 - Sist endret 15. des. 2017 09:11