Prøveforelesning: Krishna Kumar Aryal

MPH Krishna Kumar Aryal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Between nothing and too much - evidence of effects of moderate alcohol consumption in pregnancy and how to deal with the issue in clinical and public health work.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 4. des. 2017 09:33 - Sist endret 4. des. 2017 09:33