Disputas: Babak Asad-Azarbaijani - Cellebiologi

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Universitetslektor Kenny Rodriguez-Wallberg, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet
  • 2. opponent: Professor Juha Tapanainen, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Helsinki
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor emeritus Finn Wesenberg, Pediatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Anne Flem Jacobsen, Obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Irma Caroline Oskam, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sammendrag

De siste tiårene har vi sett et økende fokus på fertilitetsbevarende tiltak blant unge kreftpasienter. Transplantasjon eller dyrkning av nedfrosset eggstokkvev er kjent som et alternativ for å bevare fertilitet hos barn og unge kvinner som er i faresonen for eggstokksvikt, tidlig menopause og infertilitet.

I denne avhandlingen undersøkte vi påvirkningen av kjemoterapi og leukemiceller på vekst og overlevelse av follikler (eggceller) i human eggstokkvev, og effekten av kreftmedisinen «imatinib», på eggstokkvev hos nyfødte rotter.

Histologiske analyser viste bedre overlevelse og utvikling av follikler etter dyrkning av eggstokkvev når nedfrysing av vevet ble utført før kjemoterapi. Leukemiceller i eggstokkvevet påvirket ikke follikkelvekst. Imatinib forsinket dannelsen av folliklene og tidlig aktivering av disse folliklene i eggstokk fra nyfødte rotter etter 3 dagers behandling.

Resultatene viser at kjemoterapi kan påvirke kvalitet og antall follikler i eggstokkvev fra mennesker og rotter. Alder er en annen faktor som kan påvirke levedyktighet og utvikling av follikler. Leukemiceller i eggstokkvevet påvirket ikke vekst og overlevelse av eggstokkfolliklene. I dag kan derfor nedfrysing av eggstokkvev fortsatt anbefales som det beste alternativet for bevaring av fertilitet hos barn og unge tenåringer med kreft, inkludert leukemipasienter.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. feb. 2017 09:54 - Sist endret 16. feb. 2017 09:54