Prøveforelesning: Babak Asadi-Azarbaijani

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fertility in young cancer survivors: Problems and possibilities.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. feb. 2017 10:07 - Sist endret 16. feb. 2017 10:07