Disputas: Dlawer Abdulla Barzenje - Hemato-onkologi

MD. Dlawer Abdulla Barzenje ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Stage I-II indolent non-Hodgkin's lymphoma, mantle cell lymphoma and plasmacytoma; Long term outcome after radiotherapy.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Dosent Hans Hagberg, Oncologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Overlege Anette Løken Eilertsen, Avdeling for blodsykdommer, Akershus universitessykehus HF
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjell Magne Tveit, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Geir Erland Tjønnfjord, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Harald Holte, Radiumhospitalet

Sammendrag

Lymfekreft (malignt lymfom) oppstår i lymfevev på ulike steder i kroppen, ikke bare i lymfeknuter. Pasienter med langsomt voksende (indolent) non-Hogdkin lymfom og mantelcellelymfom med begrenset sykdomsutbredelse har i mange år vært behandlet i Norge med strålebehandling med helbredelse som mål.

I sin avhandling «Stage I-II indolent non-Hodgkin's lymphoma, mantle cell lymphoma and plasmacytoma; Long term outcome after radiotherapy» har Dlawer Barzenje undersøkt langtidsoverlevelse etter strålebehandling for pasienter med tidlig stadium (I og II) follikulært lymfom, marginalsone lymfom, mantelcellelymfom og plasmacytom. Overlevelse etter strålebehandling er blitt sammenlignet med andre behandlings metoder som cellegiftbehandling alene eller i kombinasjon med strålebehandling og ubehandlet observasjon til det oppstår et behandlingsbehov. Totalt ble det inkludert 581 pasienter som hadde fått behandling på Radiumhospitalet (nå del av Oslo universitetssykehus) i perioden mellom 1981 og 2013. Videre ble overlevelse for alle pasienter sammenlignet med normalbefolkningen.

Resultatene viser at strålebehandling er svært effektivt og kurerer mange pasienter bortsett fra dem med mantelcellelymfom der er det behov for å kombinere flere behandlingsmetoder for å oppnå langvarig sykdomsfri periode. Tilbakefall av lymfom innenfor strålefeltet er meget sjelden. Vi så kun få tilfeller av tilbakefall av follikulært lymfom senere enn 10 år etter diagnosen ble stilt. Bortsett fra for mantelcellelymfom, gav tillegg av cellegift til strålebehandling ikke noen overlevelsesgevinst. Sammenlignet med normalbefolkningen, hadde strålebehandlete pasienter med follikulært lymfom litt høyere risiko for å dø av annen kreft. For et utvalg av pasienter med follikulært lymfom kan observasjon uten behandling være et godt alternativ. Mens forventet levetid for ulike undergrupper var 4-9 år kortere enn normalbefolkningen, hadde pasienter med solitært plasmacytom i bløtvev normal forventet levetid.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. aug. 2017 09:21 - Sist endret 15. aug. 2017 10:09