Prøveforelesning: Dlawer Abdulla Barzenje

MD. Dlawer Abdulla Barzenje ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved lymfoproliferative sykdommer - muligheter og begrensninger.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. aug. 2017 09:20 - Sist endret 15. aug. 2017 10:10