Disputas: Getachew Tesfaye Beyene - Mikrobiologi

M.Sc. Getachew Tesfaye Beyene ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Meningococcal DNA repair and transformation: Impact of selected components.

Foto: Alemayehu Godana

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Daniel C. Stein, Department of Cell Biology and Molecular Genteics, University of Maryland, USA
  • 2. opponent: Professor emeritus Gunnar Aksel Bjune, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Anne Margarita Dyrhol-Riise, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Borghild Roald, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tone Tønjum, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Neisseria meningitidis (Nm) er en Gram-negativ oral kommensal bakterie som opportunistisk kan forårsake sepsis og/eller meningitt. Når den koloniserer humane orale slimhinner, blir Nm kontinuerlig utsatt for stress fra vertens immunforsvar og skiftende lokalmiljø. Imidlertid tilpasser Nm seg til sin krevende nisje ved å generere en overflod av genetiske varianter samtidig som den har meget effektiv DNA reparasjon. Genetisk diversitet påvirker overflateantigener og øker virulens og antibiotikaresistens. For å belyse betydningen av DNA reparasjon og opptak av DNA ved transformasjon for Nm genominstabilitet, ble rollene til de utvalgte komponentene RecG, DinG, DprA og PilG i DNA reparasjon og transformasjon undersøkt. For dette formålet ble et bredt utvalg av molekylærbiologiske metoder inkludert massespektrometri tatt i bruk.

RecGNm viste seg å være nødvendig for reparasjon av DNA-skader indusert av MMS, MMC, UV- stråling og paraquat. I Nm recG-mutanten var komponenter involvert i fimbrieoppbygging samt ribosomale proteiner ned-regulert, noe som medførte redusert transformasjon og veksthemming. DinGNm kveilet opp DNA i 5'  3'-retningen ved bruk av energi fra ATP/dATP hydrolyse. Nm DinG-enzymet responderte på dobbelttråd-brudd i DNA når det ble utsatt for MMC. Den N-terminale delen av PilG utførte direkte DNA binding og interaksjon med den N-terminale delen av PilQ under transformasjon. DprA utviste sterk DUS-uavhengig bindingsaffinitet til ssDNA. Nm dprA-mutanten hadde ingen transformasjon. Nm DprA interagerte med proteiner som er essensielle for Nm DNA rekombinasjon ved transformasjon, fimbrieoppbygging og energiomsetning i innermembranen. Invers nedregulering av Nm DprA- og PilG-uttrykk i de korresponderende mutantene viste at det er en link mellom DNA prosessering og fimbrieoppbygging.

Studien belyser derved hvordan disse komponentene fungerer i Nm DNA reparasjon, fimbrieoppbygging og tilpasning til stress.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. mai 2017 08:36 - Sist endret 27. okt. 2017 12:45