Prøveforelesning: Getachew Tesfaye Beyene

M.Sc. Getachew Tesfaye Beyene ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How naturally transformable bacteria maintain their speciation.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. mai 2017 08:59 - Sist endret 27. okt. 2017 12:45