Disputas: Rune Byrkjeland - Diabetes og kardiovaskulær sykdom

Cand.med. Rune Byrkjeland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effects of exercise training on exercise capacity, glycemic control and atherosclerosis in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Raffaele De Caterina, Institute of Cardiology, G. d´Annunzio University -Chieti, Italy, Chieti, Italy
  • 2. opponent: Professor Øyvind Ellingsen, Department of Circulation and Medical Imaging, Faculty of medicine and health sciences, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Mari-Liis Kaljusto, Department of Cardiothoracic Surgery, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Geir Christensen, Institutt for eksprementell medisinsk forskning, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Svein Solheim, Senter for klinisk hjerteforskning og Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

Sammendrag

En stor andel av pasienter med type 2 diabetes utvikler hjerte- og karsykdom. Disse pasientene skiller seg på flere områder fra pasienter som har «ukomplisert» diabetes. Fysisk trening er en viktig del av behandlingen ved type 2 diabetes, men det har vært gjennomført få treningsstudier hos type 2 diabetikere som også har hjerte-karsykdom. Det er usikkerhet omkring effekten av fysisk trening i denne pasientgruppen. 

Vi gjennomførte en randomisert klinisk studie på 137 pasienter med både type 2 diabetes og kransåresykdom hvor vi undersøkte effekten av 12 måneders fysisk trening på fysisk form, blodsukkerkontroll og åreforkalkning.

Vi fant ingen sikker effekt av treningen på maksimalt oksygenopptak eller blodsukker-kontroll, noe som peker i retning av redusert effekt av trening hos denne gruppen kompliserte diabetikere. Tilleggs analyser viste at pasientene med antatt minst alvorlig karsykdom bedret både maksimalt oksygenopptak og blodsukkerkontroll, mens de med mest uttalte karkomplikasjoner ikke endret disse parameterne. Tilsvarende fant vi i studien som helhet ingen effekt av trening på progresjon av åreforkalkning i halsarterien, selv om undergruppen av pasienter som i utgangspunktet hadde minst alvorlig åreforkalkning responderte gunstig på treningen.

Sett i sammenheng med tidligere studier taler våre resultater i retning av redusert effekt av fysisk trening hos diabetes pasienter med mer alvorlig karsykdom, og at de mest gunstige effektene av trening ses hos pasienter med mindre uttalte karkomplikasjoner.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. nov. 2017 08:44 - Sist endret 9. nov. 2017 12:51